نیروی انسانی با ارزشترین منبع یک سازمان پویا و فعال می باشد، به همین منظور نیز
شرکت فناوری نوتریگا همواره سعی بر جذب و به کارگیری افراد پویا، خلاق و سخت کوش
جهت بهبود هر چه بیشتر خدمات خود می باشد. در صورت تمایل فرم زیر را دریافت و پس از
تکمیل به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید.

خواهشمند است تا اطلاعات فوق در حد امکان کامل باشد و اندازه فایل نهایی از 500kb بیشتر
نباشد.

با تشکر شرکت فناوری نوتریگا
مدیریت منابع انسانی

لینک دانلود.